در کتاب ۱۰۰ راز خانواده‌های موفق هر راز مطرح شده بر اساس تحقیقات روان‌شناسان و دانشمندان تنظیم شده و هر راز با مثال یا نصایح پیشنهادی متخصصین تکمیل شده است.

این کتاب ۱۰۰ راز خانواده‌های موفق به شما کمک می‌کند که قدرت مثبتی در برابر اعضا خانواده کسب کنید و رفتار خود را با آنها بازنگری کنید. همانطور که استیو می‌گوید: «خانواده یکی از مهمترین چیزهایی است که در زندگی انسان اتفاق می‌افتد.»

بازدیدها: 53

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *