کپی کردن فرمت سلول ها در اکسل Format painter و تعریف cell Styles

در زمان کار با اکسل به این نیاز پیدا می کنید که به جای تنظیمات فونت،بوردر و … تک تک سلولها بتونین با یک کلیک این تنظیمات رو از سلول…