گرفتن Screen shot از اکسل-عکس گرفتن از صفحه اکسل+ دانلود VBA

Screen hot از اکسل

گرفتن Screen shot از اکسل همه ما با واژه Screen shot و یا عکس گرفتن از صفحه آشنایی داریم.و حتما از این ابزار برای عکس گرفتن از صفحه گوشی و…